Privacy Statement

 

Deze verklaring is van toepassing op:

Straalbedrijf Boxtel BV

KVK 16053224

 

Straalbedrijf Boxtel is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals deze worden verzameld bij het aanmaken van uw order of offerte. In deze privacyverklaring beschrijven wij op welke wijze wij met uw persoonsgegevens omgaan. Door ons opdracht te geven voor uw order gaat u akkoord met de hier vermelde verwerking van uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

 

Persoonsgegevens

Wanneer u Straalbedrijf Boxtel opdracht tot order of offerte geeft worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Bedrijfsgegevens (bij zakelijke klanten; inclusief mogelijke contactpersoon)
  • Naam (bij particuliere klanten)
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

 

Doel

Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt ter registratie en uitvoering van uw order bij Straalbedrijf Boxtel BV. Uw mailadres wordt gebruikt om uw factuur digitaal te versturen. Uw telefoonnummer wordt gebruikt om u te laten weten wanneer uw order gereed is.

 

Overdracht persoonsgegevens

Straalbedrijf Boxtel verstrekt géén persoonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

 

Beveiliging

Straalbedrijf Boxtel gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerde personen binnen Straalbedrijf Boxtel hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

 

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens

Straalbedrijf Boxtel zal uw persoonsgegevens op uw verzoek verwijderen.

U kunt te allen tijde inzage vragen in uw persoonsgegevens. Zo kunt u zien welke persoonsgegevens Straalbedrijf Boxtel van u heeft vastgelegd. Indien Straalbedrijf Boxtel persoonsgegevens van u heeft vastgelegd die onjuist zijn, heeft u het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen.

Wanneer u aanspraak wil maken op een van de bovenstaande rechten die u heeft, verzoeken wij u vriendelijk een e-mail te sturen naar info@straalbedrijfboxtel.nl.